Dnia 20.09.2019 roku w Birczy odbyła się gra miejska dla uczniów i mieszkańców naszej miejscowości. Na początku uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda miała podążać innym szlakiem związanym tematycznie z historią Birczy w okresie międzywojennym. Uczestnicy mieli do przejścia m.in. park w Birczy , gdzie znajduje się Pałac Humnickich i mural o tematyce historycznej. Weszli także do podziemi pałacu, gdzie zapoznali się z ciekawymi faktami z dziejów Birczy. Podczas pobytu w parku ,wędrując śladami dawnych mieszkańców Birczy, korzystali z map i wskazówek oraz wypełniali karty odpowiedzi ,które otrzymali na początku gry. Na trasie graczy znalazły się cmentarze birczańskie, ważne budynki, pomniki i obeliski.

Najwięcej problemów mieli uczniowie ze znalezieniem na Starym Cmentarzu grobu Powstańca styczniowego Kazimierza Czarnieckiego. Ale w końcu udało się zaliczyć i to zadanie. Na grobach dawnych mieszkańców złożono znicze i uporządkowano je. Na koniec wszyscy spotkali się pod szkołą , gdzie znajduje się obelisk poświęcony Zygmuntowi Kusiakowi, przedwojennemu kierownikowi szkoły w Birczy.Pod obeliskiem zapalono znicz.  Wszyscy uczestnicy gry dostali gadżety na pamiątkę.

 

Trzecie miejsce w konkursie TESCO

 

 

REGULAMIN  Konkursu literackiego ,, Bohater z Listy Katyńskiej’’.

 

Obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Obchody 79 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej na stronie 5 batalionu strzelców podhalańskich.

 

 

 

  Projekt- ,,Dobrzy ludzie w czasach zła’’.

 

Projekt  został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’ w okresie maj- grudzień 2018 r. Tytuł projektu nawiązuje do roku Ireny Sendlerowej . Projekt ,,Dobrzy ludzie w czasach zła’’  został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski -Program Patriotyzm Jutra. W ramach projektu uczniowie    uczestniczyli w zajęciach na temat sytuacji Polaków i  Żydów w okresie  okupacji hitlerowskiej. Wzięli udział w wyjazdach edukacyjnych do miejsca pamięci Auschwitz Birkenau, do Muzeum im. Ulmów w Markowej. Poznali lokalnych bohaterów tamtych czasów, miejsca w naszej okolicy , które związane są z Zagładą. Projekt zakładał także udział uczniów w konkursach- plastycznym, literackim i na prezentację multimedialną. Konkursy te spotkały się z dużym zainteresowaniem,   a ich laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.

 

Nie po raz pierwszy w   pracy z młodzieżą podjęliśmy  się realizacji tematyki związanej z trudnymi czasami okupacji hitlerowskiej.

W poprzednich latach nasze stowarzyszenie zrealizowało m.in. projekt ,,Wielcy bohaterowie naszej małej ojczyzny’’, który także mówił o postawach wielu ,,dobrych ludzi’’ w czasach zła. Ktoś może zatem zadać pytanie : po co kolejny taki projekt? Po co znowu te tematy, tak ciężkie, trudne, nieprzyjemne. Odpowiedzią niech będą słowa Ronalda Balsona- ,, Jest wiele powodów , aby poznawać Holokaust i o nim nauczać, ale chyba najważniejszym jest niedopuszczenie do tego , żeby się powtórzył’’.

 

Nasz projekt miał na celu  przypomnieć postawy , które zasługują na upamiętnienie, bowiem w czasie drugiej wojny wielu Polaków wykazało się niezwykłym bohaterstwem, narażając swoje życie dla ratowania innych. Wojna  wyzwala w ludziach    nie tylko najbardziej okrutne i nieludzkie  instynkty , ale także – postawy  szlachetne, zasługujące na podziw , szacunek , pamięć. Wojna jest zawsze złem, czasem próby, dla wielu okazała się egzaminem z człowieczeństwa . Bohaterowie naszego projektu zdali ten egzamin celująco.    

 

 Podsumowanie projektu miało miejsce 10 grudnia 2018 r, towarzyszyła mu wystawa prac plastycznych, montaż słowno-muzyczny, który wykonali uczestnicy zadania.

Pani Katarzyna Januszczak – Prezes naszego stowarzyszenia- wręczyła laureatom konkursów nagrody i wyróżnienia.

 Dziękuję osobom, które zaangażowały się w realizację projektu.

Monika Bodnar- koordynator.

 

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną ,,Zagłada w oczach młodzieży’’.

 

Informujemy, że na konkurs wpłynęło 60 prezentacji multimedialnych z różnych szkół województwa podkarpackiego. W wyniku oceny jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

- I miejsce – Jakub Kazub

- II miejsce- Patrycja Wojnarowska

- III miejsce- Patrycja Wójcik, Oliwia Drozdowska- ex aequo

- wyróżnienia- Tomasz Głaz, Kamila Kusek, Wiktoria Bożek, Patrycja Walas, Agnieszka Nycek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, życząc dalszych sukcesów!

Zapraszamy uczniów nagrodzonych wraz z opiekunami na podsumowanie projektu i rozdanie nagród w dniu 10.12.2018 r. godz. 11.00 , Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Turystyki w Birczy.

 

 

 

Regulamin konkursu "Zagłada w oczach młodzieży"

 

REGULAMIN  KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

 

Nowe wyzwania - europejskie doświadczenia”

Sprawozdanie z job shadowing - Ateny/ Grecja/ 11-15 czerwca 2018 r.

Prezentacja

 

 

Kochani Przyjaciele !!!

 

  Dziękujemy z całego serca  za przekazanie nam 1 % Waszego podatku.

 Dzięki  Waszej dobrej woli będziemy mogli kontynuować  naszą działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz   lokalnego środowiska.

   Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę, dziękujemy każdemu , kto przychylił się do naszej prośby , widzi i rozumie sens naszych działań.

Nie możemy wszystkim podziękować osobiście, ponieważ część z Was pozostaje dla nas anonimowa, ale tym bardziej jesteśmy wdzięczni.

  Obiecujemy nie osiadać na laurach, jesteśmy w trakcie realizacji trzech projektów, piszemy kolejne wnioski, a wsparcie ze strony innych motywuje nas i pcha do dalszych działań.

   W 10.rocznicę naszego istnienia możemy cieszyć się z dotychczasowych osiągnięć, ponieważ mamy na swoim koncie szereg przedsięwzięć,

które przyczyniły się do rozwoju dzieci i młodzieży.

Życzymy naszym Przyjaciołom , aby dobro, które oddają innym , wróciło do ze zdwojoną mocą!

 

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa. ‘’

 

 

 

Artykuł o konferencji , w której brali  udział nasi...

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2086807.html

film:
https://youtu.be/eRJ4t6G89jk

film do pobrania:

 projekt wolontariacki.rar 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa przystąpiło do konkursu grantowego ,,Decydujesz- pomagamy’’. Nasz projekt został oceniony bardzo wysoko, ale , aby otrzymać  dotację na jego realizację, musimy zebrać głosy od klientów TESCO.

Dlatego prosimy Państwa o głosowanie na nasz projekt podczas dokonywania zakupów w sklepach TESCO w Przemyślu.

Dziękujemy za każdy głos, który przybliży nas do zwycięstwa!!!

 

Od A do Z - Aktywni, Bezpieczni, Zdrowi

Beneficjenci projektu to młodzież, dzieci i osoby niepełnosprawne. Celem działań będzie poprawa stanu ich zdrowia, uświadomienie roli prawidłowego odżywiania się i aktywnego trybu życia. Z uwagi na duże oddalenie od miast, nasze dzieci i młodzież nie mają możliwości częstego korzystania z zajęć na basenie, co negatywnie wpływa na ich kondycję fizyczną. Dlatego planujemy m. in. wyjazdy na pływalnię, warsztaty kulinarne, konkursy, piknik ze zdrową żywnością i atrakcyjnymi występami.

Na ten projekt możesz glosować w następujących sklepach: Przemyśl Lwowska 36, Przemyśl Żeromskiego 9, Przemyśl Boruty Spiechowicza 3.

 

 

 

 

  ZAPROSZENIE NA KONGRES 2016

PROGRAM KONGRESU 2016

 

 

  

Zapraszamy Szanownych Państwa do wzięcia udział
 
w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego
 
 Organizatorami są Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

oraz komitet w składzie:

przewodniczący –prof. nadzw. dr hab.  Wacław Wierzbieniec

sekretarz - Joanna Elżbieta Potaczek

członkowie: Zofia Domino, dr Dariusz Fudali, Szymon Jakubowski, Zofia Kostka – Bieńkowska, prof. nadzw. dr hab. Szczepan Kozak, dr Małgorzata Kutrzeba, Jakub Pawłowski,

dr Paweł Róg, dr Andrzej Stankiewicz

 

I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego odbędzie się dnia 18 czerwca
2015 r. (czwartek)  na Uniwersytecie Rzeszowskim al. Rejtana 16 "c", budynek Rektoratu

        W przedsięwzięciu udział wezmą stowarzyszenia regionalne z całego Podkarpacia. Kongres będzie okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego małych Ojczyzn, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kształtowanie
społe­czeństwa obywatelskiego, wspieranie samorządów w promocji regionu.

        W spotkaniu udział wezmą także grupy rekonstrukcyjne i eksploatorskie.

 

        Głównym zadaniem kongresu będzie stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz możliwość nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologi prowadzenia badań historycznych, możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto będzie on okazją do promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością 

Szanowni Państwo.

      Bardzo nam zależy na rozpropagowaniu wiadomości o Kongresie. Zwracamy się z wielką prośbą o możliwość zamieszczenia wiadomości o wydarzeniu na Państwa stronach internetowych oraz na stronach internetowych współpracujących w Państwem instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.
 

W załączniku przesyłamy materiały dotyczące Kongresu.

 

Przesyłam również informacje w sprawie logistycznego rozstawienia prezentacji stowarzyszeń podczas Kongresu

Kongres rozpoczyna się o godz. 10:00 Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16"c", Rzeszów, budynek Rektoratu, Aula Duża, parter.
 

O godz. 9:30 rozpocznie się rejestracja uczestników Kongresu (przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji) - hol obok Auli

Stowarzyszenia, które zgłosiły prezentację swojej działalności w formie stoiska lub wystawy proszone są o stosunkowo szybsze jego rozłożenie tj. tak aby najpóźniej o 9:30 stoiska i wystawy były gotowe. (rozkładanie stoisk od godz: 8:00)

Prezentacja działalności w formie stoisk i wystaw trwa od 10:00 do 16:00, czyli przez cały czas trwania Kongresu, na dużym holu Uniwersytetu Rzeszowskiego, budynek Rektoratu, parter, al. Rejtana 16 "C" Rzeszów. W związku z tym prosimy aby na stanowiskach tych przez cały czas trwania Kongresu był państwa reprezentant.

Organizatorzy zapewniają Państwu w celu rozstawienia się - stały i krzesła. Ewentualne nakrycie stołów, dekoracje, informacje mówiące jakie to stowarzyszenie (identyfikator na stół z nazwą stowarzyszenia itd. zapewniacie sobie Państwo sami.

Organizatorzy zapewniają w zależności od potrzeb 1-2 stoły i krzesła w zależności od liczby osób mających siedzieć przy stanowisku (1-2 krzesła). W przypadku potrzeby większej liczby stołów lub krzeseł prosimy o kontakt indywidualny w celu poinformowania nas jaką ilość mamy przygotować.

Prosimy przesłać informację ile stołów i krzeseł Państwo potrzebujecie na stoisko

Prezentacje multimedialne:

będą wyświetlane w trybie ciągłym podczas całego trwania Kongresu w holu.

BARDZO WAŻNE:

Stowarzyszenia, które zgłosiły prezentacje multimedialne proszone są o nadesłanie ich do jutra tj. 14 czerwca 2015 r. na adres meilowy kongresu z dopiskiem prezentacja multimedialna.

 

Stowarzyszenia, które będą prezentować wystawy, proszone są o pilny kontakt w celu indywidualnego ustalenia wielkości powierzchni potrzebnej do wystawy i jej rozmieszczenia.

Prosimy również o osobisty pilny kontakt (najpóźniej do 14 czerwca 2015 r.), jeśli ktoś z Państwa ma nietypowe życzenia co do potrzebnego sprzętu niezbędnego do ułożenia stoiska

Wyjaśnienia dotyczące programu Kongresu:

O godz. 10:00 rozpocznie się oficjalne rozpoczęcie Kongresu w Auli Dużej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aula znajduje się na parterze budynku Rektoratu tuż obok holu gdzie będą rozstawione stoiska i wystawy.
 

Następnie będą miały miejsce wystąpienia przedstawicieli władz województwa, miasta i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kolejno odbędzie się przywitanie wszystkich stowarzyszeń biorących udział w Kongresie

Następnie wysłuchają Państwo wystąpień dotyczących różnych zagadnień nurtujących stowarzyszenia, a także wystąpień dwóch najstarszych stowarzyszeń na Podkarpaciu (według programu),a tą część Kongresu zakończy dyskusja.
 

O godz. 13:00 będzie miała miejsce przerwa w obradach w Auli i wówczas wszyscy wyjdą aby wziąć udział w tzw. intensywnej prezentacji stowarzyszeń. Wówczas najpierw zaprosimy Państwa przed budynek Rektoratu, gdzie zaprezentuje musztrę paradną Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" z Rymanowa. Po tej prezentacji, w holu wystąpi Zespół z Futomy, będą prezentowane wystawy i diorama historyczna. Na holu będzie również poczęstunek (jadło polskie) i bufet kawowy (bufet przez cały czas trwania kongresu). Przez cały czas prezentować będą się stoiska.

O godz. 14:30 zaprosimy Państwa do Auli, gdzie będą miały miejsce dwie prelekcje (według programu), dyskusja, a następnie program artystyczny w wykonaniu Zespołu "Tyczyniacy" i kapeli "Wójta Tycznera" z Tyczyna

O godz. 16:00 odbędzie się podsumowanie Kongresu

 

Pragniemy aby reprezentacja państwa stowarzyszeń (dotyczy tych z Państwa, którzy prezentować się będą w formie stoiska i wystawy) była przy stoisku i na Auli. Jeśli to możliwe to prosimy o przyjazd co najmniej 2 osób, oczywiście z tego co się orientuję większość z Państwa przyjeżdża nawet w większym składzie, co nas bardzo cieszy. Jeśli, ktoś z państwa zamierza przyjechać jednoosobowo prosimy o poinformowanie nas o tym, a postaramy się o opiekę (obsługę) dla stoiska.

Podczas trwanie Kongresu wszelkich porad i pomocy udzielą Państwu organizatorzy i obsługa Kongresu.

W przypadku pytań proszę kontaktować się bezpośrednio telefonicznie: 

Joanna Potaczek - tel: 782-682-544

 

 

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w Kongresie.

 

W imieniu komitetu organizacyjnego z poważaniem:

mgr Joanna Elżbieta Potaczek  

sekretarz

I Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

tel. 782-682-544, (016) 624-40-80