Podsumowanie projektu ,, Ocalić od zapomnienia …przywrócić pamięć’’.

 

W dniu 30 października 2019 r. odbyła się uroczystość podsumowania projektu ,, Ocalić od zapomnienia …przywrócić pamięć’’. W Zespole Szkół im. Ks. płk. Prałata Tadeusza Dłubacza dokonano otwarcia Izby Pamięci, poświęconej Pionierom Polskiej Niepodległości’’ w naszej miejscowości i okolicach. Po pierwszej wojnie światowej nasza miejscowość  , podobnie jak cały kraj, wymagała odbudowy, którą w wielu dziedzinach zajęli się Pionierzy Polskiej Niepodległości– bohaterowie naszego projektu. Były to osoby różnych profesji, ale wszyscy złączeni byli zaangażowaniem i ciężką pracą na rzecz lokalnej społeczności. Byli wśród nich nauczyciele, sędziowie, farmaceuci, duchowni, urzędnicy. Staraliśmy się ukazać w naszej izbie i pracy przy projekcie  możliwie jak najwięcej takich osób, ale jesteśmy świadomi, że to wierzchołek góry lodowej, dlatego liczymy na mieszkańców, osoby które  mogą wiele jeszcze tu dodać, podpowiedzieć, poprawić. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i porady, Chętnie będziemy rozbudowywać nasze zbiory, które , mam nadzieję, będą rosły.

  Naszą uroczystość zaszczycili dawni mieszkańcy Birczy, potomkowie zasłużonych i znaczących osób , które niegdyś pracowały dla rozwoju tej miejscowości i okolic. Była wśród nich wnuczka burmistrza Birczy Ludwika Keyhy, Pani Barbara Kenar. Po przecięciu wstęgi ks. proboszcz Stanisław Kot poświęcił izbę. Podczas uroczystości przeczytany został list od prawnuczki porucznika Zygmunta Kusiaka, Pani Katarzyny Maciejewskiej, w którym podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie Izby Pamięci.

Po zwiedzeniu izby przy obelisku poświęconym Zygmuntowi Kusiakowi złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Ostatnim elementem uroczystości był spektakl w wykonaniu uczniów, absolwentów, nauczycieli, który przypomniał postać porucznika Zygmunta Kusiaka i Jego losy. Uczestnicy uroczystości obejrzeli wystawę prac konkursowych , które zostały przygotowane przez młodzież podczas projektu. Laureaci konkursów otrzymali nagrody i dyplomy.

 

 

 

Projekt "Dobrzy ludzie w czasach zła"


Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’ w okresie maj- grudzień 2018 r. Tytuł projektu nawiązuje do roku Ireny Sendlerowej . Projekt ,,Dobrzy ludzie w czasach zła’’ został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski -Program Patriotyzm Jutra. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat sytuacji Polaków i Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej. Wzięli udział w wyjazdach edukacyjnych do miejsca pamięci Auschwitz Birkenau, do Muzeum im. Ulmów w Markowej. Poznali lokalnych bohaterów tamtych czasów, miejsca w naszej okolicy , które związane są z Zagładą. Projekt zakładał także udział uczniów w konkursach- plastycznym, literackim i na prezentację multimedialną. Konkursy te spotkały się z dużym zainteresowaniem, a ich laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.

Nie po raz pierwszy w pracy z młodzieżą podjęliśmy się realizacji tematyki związanej z trudnymi czasami okupacji hitlerowskiej. W poprzednich latach nasze stowarzyszenie zrealizowało m.in. projekt ,,Wielcy bohaterowie naszej małej ojczyzny’’, który także mówił o postawach wielu ,,dobrych ludzi’’ w czasach zła. Ktoś może zatem zadać pytanie : po co kolejny taki projekt? Po co znowu te tematy, tak ciężkie, trudne, nieprzyjemne. Odpowiedzią niech będą słowa Ronalda Balsona- ,, Jest wiele powodów , aby poznawać Holokaust i o nim nauczać, ale chyba najważniejszym jest niedopuszczenie do tego , żeby się powtórzył’’.

Nasz projekt miał na celu przypomnieć postawy , które zasługują na upamiętnienie, bowiem w czasie drugiej wojny wielu Polaków wykazało się niezwykłym bohaterstwem, narażając swoje życie dla ratowania innych. Wojna wyzwala w ludziach nie tylko najbardziej okrutne i nieludzkie instynkty , ale także – postawy szlachetne, zasługujące na podziw , szacunek , pamięć. Wojna jest zawsze złem, czasem próby, dla wielu okazała się egzaminem z człowieczeństwa . Bohaterowie naszego projektu zdali ten egzamin celująco.

Podsumowanie projektu miało miejsce 10 grudnia 2018 r, towarzyszyła mu wystawa prac plastycznych, montaż słowno-muzyczny, który wykonali uczestnicy zadania.
Pani Katarzyna Januszczak – Prezes naszego stowarzyszenia- wręczyła laureatom konkursów nagrody i wyróżnienia.
Dziękuję osobom, które zaangażowały się w realizację projektu.
Monika Bodnar- koordynator.

 

 

,,Być jak Ona- Niepodległa''.

09.11.2018r. o godzinie 11:11 w Zespole Szkół im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy zabrzmiał uroczysty Mazurek Dąbrowskiego. Odśpiewany z niezwykłą powagą i czcią. Następnie odbył się spektakl teatralny przygotowany przez młodzież w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich „Szansa” konkursu grantowego ze środków programu „Równać szanse”. Wystąpili w nim uczniowie naszej szkoły, a także jej absolwenci –mieszkańcy Gminy Bircza- realizujący projekt „Być jak Ona- Niepodległa”. Spektakl uświetnili swoim udziałem mieszkańcy Gminy: Pan Wojciech Bobowski- Radny Powiatu, Pan Andrzej Atamańczuk – Komendant OSP Bircza, Pani Sylwia Grygier- Dyrektor GOKSiT, Pani Grażyna Kwaśnicka oraz Pani Małgorzata Pasławska- uczestniczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trwające blisko godzinę przedstawienie teatralne ukazywało troskę Polaków w momencie o odzyskanie niepodległości wywołując falę emocji i przeżyć u oglądających. Tym razem na widowni nie pojawił się nawet szmer. Wszyscy w skupieniu podziwiali niezwykły talent i grę aktorską. A także przeżywali lęki i nadzieje bohaterów na scenie- pożegnanie ojca i syna wyruszających na wojnę, czas oczekiwania na powrót z walki, formowanie legionów przez marszałka Józefa Piłsudskiego, a także przysięgi rodziców, nauczycieli i księdza iż nie zaprzestaną krzewienia kultury, tradycji i wiary w młodzieży. Nie zabrakło łez wzruszenia i słów wdzięczności. To nie było byle przedstawienie. To było przede wszystkim bardzo silne przeżycie emocjonalne, pokazujące jak wdzięczni jesteśmy Polakom, którzy przed stu laty poświęcili swoje zdrowie i życie w walce o wolność. Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę jak ważna to rocznica i jaki ma ona wydźwięk dla nas- żyjących w czasach pokoju. 
Dziękujemy Wszystkim- Aktorom, Pani Reżyser, Pracownikom GOKSiT, a także wszystkim wolontariuszom i każdej osobie, która przyczyniła się do uświetnienia tej uroczystości.
Na koniec zabrała głos Pani Dyrektor Monika Bodnar, która nie kryjąc wzruszenia, podsumowała wydarzenie. Swoje słowa do zebranych skierowali również zaproszeni goście- między innymi Pani Jadwiga Grądalska- siostra Patrona Naszej Szkoły- która przybyła na uroczystość i wręczyła na ręce Pani Dyrektor piękny portret Józefa Piłsudskiego, który zajmie honorowe miejsce w budynku Zespołu Szkół. Spektakl był ukoronowaniem projektu ,,Być jak Ona- Niepodległa''.

 

,,Lato z kulturą’’

 W dniach 16.07.-20.07.2018 r. w Zespole Szkół im. Ks. płk. Prałata Tadeusza Dłubacza  w Birczy odbył się projekt , który został dofinansowany przez CEDROB S.A.  w ramach konkursu grantowego ,,Wspieramy rozwój’’. Uczestnicy projektu brali udział w ciekawych zajęciach,  warsztatach, wyjazdach, wspólnych zabawach. Zwiedzili podziemia Pałacu Humnickich, gdzie spotkali Ducha byłego mieszkańca pałacu, Innocentego Kowalskiego. Uczestniczyli w ciekawych zajęciach w Wiosce Fantasy w Kuńkowcach, obejrzeli film w kinie Helios w Przemyślu, bawili się w Parku Trampolin w Rzeszowie, a także spędzili miłe chwile na pływalni w Lesku. Atmosfera półkolonii była wspaniała, co potwierdzają opinie jej uczestników. Bogaty program zajęć zawdzięczamy sponsorowi głównemu- CEDROB  S. A. , a także Stowarzyszeniu Wspierającemu Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Gągola – Wójtowi Gminy Bircza za bezpłatny dowóz uczestników na miejsce półkolonii.

 Kierownik i opiekunowie półkolonii.

 

Teatr naszą pasją.

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa zrealizowało kolejny projekt związany z tematyką kulturową, który miał na celu przybliżyć młodzieży teatr . Młodzież przygotowała sztukę teatralną , która została przedstawiona na Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Anglojęzycznych Mini-Globe w Warszawie. Gra aktorska naszych uczniów została doceniona przez profesjonalne jury, czego potwierdzeniem są nagrody zdobyte przez młodych aktorów. W ramach projektu odbył się także wyjazd do Teatru Maska w Rzeszowie, gdzie uczniowie obejrzeli piękną sztukę p.t. ,,Romeo i Julia’’, którą pokazano w niestandardowy sposób. Projekt został dofinansowany przez Fundację WBK Bank Zachodni z programu Bank Dziecięcych Uśmiechów.

 

 

Ocalmy od zapomnienia cenne nagrobki na Starym Cmentarzu w Birczy!

 

W listopadzie i grudniu 2017 r. odbył się projekt , którego celem była renowacja dwóch zabytkowych pomników nagrobnych Marceliny i Kajetana Lisowskich . W ramach działań zorganizowano kwestę , która zaangażowała młodzież, nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy, odbywała się na birczańskich cmentarzach. Koszty remontu nagrobków były bardzo wysokie, dlatego pozyskaliśmy dotację z Fundacji WBK Bank Zachodni – program ,,Tu mieszkam, tu zmieniam’’. Pomogło także Nadleśnictwo w Birczy, które przekazało 2000,oo zł na ten szczytny cel.

Uwieńczeniem działań było uroczyste podsumowanie projektu, poświęcenie nagrobków i przekazanie ich pod opiekę szkole. Dziękujemy wszystkim , którzy pomogli nam w doprowadzeniu tego przedsięwzięcia do szczęśliwego końca.

 

 

 

Projekt ,,Patriotyzm ma wiele twarzy. Wędrujemy śladami Św. Brata Alberta’’.

Młodzież z Zespołu Szkół im. Ks. płk. Prałata Tadeusza Dłubacza w Birczy uczestniczyła w projekcie dofinansowanym   z Programu Patriotyzm Jutra . Uroczyste podsumowanie zadania miało miejsce 12.12.2017 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Turystyki w Birczy. W ramach   projektu ,,Patriotyzm ma wiele twarzy. Wędrujemy śladami Św. Brata Alberta’’ odbyło się wiele działań spójnych ze sobą. Były to warsztaty dla uczniów, wycieczka do Igołomi, miejscowości rodzinnej Brata Alberta, a także do Krakowa i  Zakopanego. Uczniowie wzięli udział w konkursach, odwiedzili Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Przemyślu, przygotowali  uroczyste  podsumowanie. Projekt nawiązywał także do Powstania Styczniowego, dlatego objęliśmy opieką groby powstańców na Starym Cmentarzu w Birczy, które odkryliśmy w 2013 r. realizując projekt w 150. lecie wybuchu tego powstania.

Wybierając temat przewodni projektu kierowaliśmy się zamiarem przybliżenia młodym ludziom sylwetki postaci historycznej, artysty, patrioty, człowieka służącego innym, jakim był Adam Chmielowski. Wpisaliśmy się tym samym w obchody Roku Św. Brata Alberta. Celem projektu było ukazanie młodzieży, że patriotyzm , to także codzienna praca dla innych, a niekoniecznie walka zbrojna. Mottem naszym stały się słowa Bolesława Prusa: „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby „kochać” jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którym są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.  Mam nadzieję, że cel projektu został osiągnięty, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną i ogólną oraz stali się bardziej wrażliwi na otaczających ich ludzi.

   Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich  Szansa wzięło udział w programie grantowym  Patriotyzm Jutra 2017,  rywalizacja była bardzo zacięta. Wpłynęło  850  wniosków. Z nadesłanych projektów wybrano 163 , które zostały nagrodzone grantem. Nasze stowarzyszenie otrzymało kwotę 10  tyś zł.  Muzeum Historii Polski     wsparło nas kolejny raz. W poprzednich latach wielokrotnie wnioskowaliśmy o środki  z programu Patriotyzm Jutra,  czego efektem były trzy projekty w latach 2013, 2014, 2015    poświęcone uczczeniu    powstania styczniowego, polskim Sprawiedliwym,  a także dziejom drugiej wojny światowej. Poprzez takie działania włączamy młodych ludzi do aktywnego poznawania dziejów naszej Ojczyzny, a także  ciekawych postaci historycznych i ich zasług .

 

                                                    Koordynator projektu Monika Bodnar.

 

PROJEKT ,, SAM SOBIE REŻYSER’’.

 

Po raz kolejny w naszej szkole odbył się projekt wakacyjny prowadzony przez studentów z Programu Projektor. Sympatyczni i zaangażowani wolontariusze  prowadzili ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Uczestnicy zajęć nauczyli się , jak tworzyć filmiki, montować je i opanowali podstawy programowania. Mieli także okazję budować roboty przy użyciu sprzętu Becreo.  Wzięli udział w zabawach integracyjnych,  korzystali z Orlika, hali sportowej, zaplecza szkoły.

W ramach projektu uczestnicy wysłuchali pogadanki o kleszczach, wygłoszonej przez panią z Sanepidu. Ostatni dzień projektu uświetniliśmy wyjściem na pizzę. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i gadżety. Dzieci chętnie skorzystały z propozycji , jaką im przygotowaliśmy. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i na pewno będziemy jeszcze w przyszłości współpracować z wolontariuszami w organizacji wypoczynku letniego. Dziękujemy Julii i Michałowi, a także nauczycielom, którzy jako wolontariusze pracowali przy projekcie. Dziękuję także władzom Gminy Bircza, Panu Wójtowi , Pani Sekretarz, za pomoc w organizacji zadania. Dziękuję Pani Wiesławie Matusz –kierownik GOPS , która pomogła nam zapewnić wyżywienie uczestnikom półkolonii.

 

                                             Kierownik wypoczynku Monika Bodnar.

 

 

Projekt ,,Druga Wojna Światowa w Birczy i okolicach’’.

  

W roku 2015 przypadała 70 rocznica zakończenia drugiej wojny światowej,  stąd też Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’ zrealizowało  projekt , który miał na celu utrwalenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na ten temat . W ramach zadania młodzież z Gimnazjum  w Birczy poznawała dzieje najbliższej okolicy,     losy  dawnych mieszkańców Birczy na tle wojny, zapoznała się    z historią wielokulturowych społeczności z naszych  terenów.  Uczniowie dowiedzieli się więcej na temat tragicznych skutków wojny na przykładzie losów ludności wyznania mojżeszowego  , uczcili  pamięć pomordowanych i poległych w czasie wojny i po wojnie ( ofiary napadów UPA na Birczę i okoliczne wioski).

 Projekt obejmował   różne  działania  , których celem było  odkrywanie i poznawanie miejsc pamięci związanych  z wojną  , zbieranie informacji o losach Polaków w czasie wojny, omawianie niezwykłych historii z  udziałem mieszkańców naszych terenów  na podstawie książek, artykułów prasowych, wspomnień , dokumentów źródłowych  . Uczniowie zbierali  ciekawe wspomnienia i relacje , gromadzili zdjęcia, pamiątki z trudnych czasów wojny.

Istotnym elementem projektu    była   dwudniowa wycieczka do Warszawy. Będąc na wycieczce w Warszawie , młodzież zwiedziła Muzeum Wojska Polskiego, gdzie uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat uzbrojenia w czasie drugiej wojny światowej. Oprócz tego zwiedziła Muzeum Ordynariatu Polowego, Powązki, Muzeum Historii Żydów Polskich, a także oddała hołd Powstańcom Warszawy pod pomnikiem na Placu Krasińskich. Uczestnicy projektu wzięli udział w konkursach , których tematyką była druga wojna w naszej okolicy, powstały prace plastyczne, multimedialne i literackie. Efektem pracy uczniów była wystawa, a także montaż słowno-muzyczny , który podsumował projekt. Podczas podsumowania projektu uczestnicy konkursów ( uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum) otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Goście otrzymali ulotki z tekstami opracowanymi przez uczniów, a także gadżety naszego stowarzyszenia.

Projekt dofinansowany został przez Muzeum Historii Polski  Program Patriotyzm Jutra.

                                                                                      Koordynator Monika Bodnar.

 

 

 

Wakacje z przygodą.

W dniach 27-31 lipca 2015 r. w Gimnazjum w Birczy odbył się kolejny już projekt wakacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa.

 Zajęcia prowadzili studenci –wolontariusze, którzy włożyli mnóstwo wysiłku i wyobraźni w zorganizowanie dzieciom ciekawych atrakcji.  W ramach projektu odbyły się zajęcia taneczne, zabawy integracyjne, zawody sportowe, a także gry i zabawy na zewnątrz.

 W ostatnim dniu projektu uczestnicy złożyli hołd Powstańcom Warszawy, a także ludności cywilnej pomordowanej w czasie Powstania Warszawskiego.  

Dziękujemy wolontariuszom za miłe chwile i dawkę pozytywnej energii , która przyda się w drugiej połowie wakacji!

 

 

Wszystkie materiału umieszczane na tej stronie są dostępne na licencji

 CCBY-ND Uznanie autorstwa bez utworów zależnych

 

ŻYWA PRACOWNIA TALENTÓW

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa. Dotacja przyznana wynosi 40 tysięcy złotych. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem projektu jest organizacja przez młodzież, w ramach Żywej Pracowni Talentów, wydarzeń artystycznych w środowisku lokalnym: pikników, festynów rodzinnych, przedstawień, happeningów. Pracownia łączy przeszłość i teraźniejszość poprzez prezentację wartości historycznych dwóch kultur polskiej i żydowskiej. Uczestnicy projektu skupiają się na czterech zasadniczych działaniach: inscenizacji teatralnej sztuki w dwóch wersjach językowych, pracach grup: dziennikarsko-historycznej, wokalno-muzycznej oraz integracyjno-poznawczej. W ramach działań Żywej Pracowni Talentów młodzież prezentuje swoje umiejętności mieszkańcom Birczy. Grupa teatralna pracuje nad rozwojem scenicznym, teatralnym oraz poprawieniem swoich sprawności językowych poprzez przygotowanie własnego scenariusza sztuki teatralnej, która przedstawi historię gminy połączonej dwoma kulturami polską i żydowską. Młodzież chce, aby sztuka przełożona na język angielski i nagrana, dotarła do przedstawicieli Instytutu Yad Vashem w Izraelu i Gminy Żydowskiej. Grupa dziennikarsko-historyczna zajmuje się historią i kulturą gminy Bircza. Grupa integracyjno-poznawcza przygotowuje całokształt działań, konkursy, regulaminy itp. Grupa wokalno-muzyczna uczy się gry na gitarze, a w przyszłości zorganizuje występy muzyczne oraz zajmuje się oprawą muzyczną pikników i festynów. W ramach wspólnych działań młodzież postara się wpłynąć na poprawę wyglądu starego cmentarza żydowskiego i przygotuje dokumentację fotograficzną zachowanych macew. Dodatkowo beneficjenci zdobywają wiedzę o magii teatru, przygotowują rekwizyty i stroje do występów artystycznych. W październiku 2015 roku młodzież uda się na wycieczkę do Pragi. Projekt zakłada zwiększenie umiejętności planowania swoich działań i podwyższenie wiary we własne możliwości poprzez działania artystyczne (teatr, muzyka, plastyka, fotografia), organizowanie imprez dla środowiska lokalnego (konkursy, przedstawienia, występy, zajęcia edukacyjne) oraz współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy.

 

 

English - my bridge to success!

Projekt finansowany jest ze środków Programu English Teaching, które realizowane są obecnie w ramach ścieżki Ambasadorzy English Teaching. Dotacja przyznana na realizację projektu wynosi 10 tysięcy złotych.

  

Podstawowe założenie projektu to stworzenie nietypowego mostu, mostu ku przyszłości młodych ludzi. Most oparty jest na nieszablonowych elementach w postaci: poprawy znajomości języka angielskiego, poprawy swojej codziennej postawy (zachowania) oraz wykształceniu większej świadomości o świecie, który otacza młodych gimnazjalistów w wieku 15-17 lat. Ponieważ projekt w podobnej formie był już realizowany w ramach Pełnego Pakietu Programu English Teaching obecnie został rozszerzony i oparty na jeszcze większym zaangażowaniu uczniów i rodziców. Tym razem to uczniowie rozpoczynają swoją podróż w projekcie od jego zaplanowania oraz stawiania kolejnych kroków. Podstawowe działania to: zajęcia językowe, organizacja konkursów (motyw przewodni to Szkocja i Irlandia, organizacja Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim oraz Powiatowego Przeglądu Piosenki Filmowej w Języku Angielskim. Dodatkową atrakcją projektu będą spotkania z native speakerem, warsztaty teatralne, English Days oraz trzydniowa wycieczka językowa ( uczniowie podróżują po Polsce, ale mówią po angielsku i zwiedzają w tym języku). Projekt został zaadresowany do jednych z najbardziej aktywnych uczniów, jednak aktywnych pod wieloma względami nie zawsze pozytywnymi. Aktywna forma pracy będzie wymagać od uczniów nie tylko zwrócenia uwagi na język angielski, ale również inne ścieżki edukacyjne przy realizacji projektu. Uczniowie podczas zajęć językowych uczą się słownictwa o ubraniach poprzez projektowanie odzieży na pokaz mody i takie, które będą przeznaczone do przedstawienia teatralnego. Spodziewane rezultaty to: wzbudzenie motywacji do uczenia się języka angielskiego. Uświadomienie wszystkim komunikacyjnej roli języka, jako narzędzia służącego do porozumiewania się, odejście od konwencjonalnej nauki języka uwzględniającej podział na gramatykę, ortografię, itp. Pobudzenie uczniów do odważniejszego używania języka angielskiego w różnych sytuacjach życia codziennego. Podwyższenie poziomu nauczania edukacji językowej w szkole, polepszenie wyników edukacyjnych oraz ocen z zachowania w konkretnej grupie uczniów. Dodatkowo pozytywny wpływ na innych uczniów. Zwiększenie świadomości, co do doboru przyszłej ścieżki zawodowej. Rozwinięcie umiejętności organizacyjnych oraz PR. Projekt jest prosty do powielania i wdrażania w innych szkołach i przez inne instytucje. Wymaga przeprowadzenia wstępnej diagnozy oczekiwań przyszłych beneficjentów bezpośrednich. Zachęcamy do powielania, gdyż projekt pozwala poznać nie tylko nasze otoczenie, wzbudza zainteresowanie o swoją przyszłość i Świat, na co dzień odległy.

 

 

Polak-Węgier –Wielka Wojna i Twierdza Przemyśl.

 

Zgodnie z priorytetami Fundacji  im. Roberta Schumana nasz projekt dotyczył tematyki 100. Rocznicy wybuchu I Wojny Światowej.

   Miał na celu ukazanie  wpływu I Wojny  na losy przynajmniej kilku państw/narodów europejskich i  zaangażował  osoby z kilku państw europejskich.    Uczniowie w ramach projektu poznali  losy  różnych narodowości europejskich w kontekście I Wojny  ,  ze szczególnym uwzględnieniem  losów Polaków i Węgrów .

Gimnazjum w Birczy  już drugi rok realizuje inny  międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy młodzież z 7 państw, w tym także z Węgier. Dlatego też zaprosiliśmy młodzież z PARTNERSKIEJ szkoły w Orkeny  na Węgrzech do udziału w konkursach ,,Polak- Węgier – dwa bratanki’’.  Podsumowanie tych konkursów odbyło się 12.12.2014 r., a efekty pracy uczniów można było  zobaczyć na wystawie pokonkursowej. Po zakończeniu podsumowania wystawę pokonkursową przeniesiono z Gminnego Ośrodka Kultury do budynku szkoły. PROJEKT OBEJMOWAŁ TAKŻE DWA ciekawe  WYJAZDY EDUKACYJNE – pierwszy – zwiedzanie nekropolii przemyskich z okresu I WOJNY ŚWIATOWEJ, A DRUGI – LEKCJĘ MUZEALNĄ  NA TEMAT TWIERDZY PRZEMYŚL.  Obrona twierdzy miała ogromny wpływ na miejscowości położone niedaleko Przemyśla. Dlatego też  podczas projektu uczniowie mogli zaznajomić się z historią Birczy w latach I Wojny Światowej.

Projekt został uroczyście podsumowany w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy. Młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, którego tematem była I Wojna Światowa, ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Przemyśl. Montaż był wzbogacony o prezentację multimedialną, która ukazywała zdjęcia dotyczące Twierdzy, jej losów, obrońców, zwłaszcza Węgrów. W konkursach wzięło udział ponad 40 uczniów szkoły z Orkeny – Węgry, a także 20 uczniów z Gimnazjum w Birczy. Po uroczystym podsumowaniu odbyło się spotkanie zaproszonych gości i organizatorów projektu.

 

 

Projekt ,, Wielcy bohaterowie naszej małej ojczyzny’’

 został zrealizowany przez Stowarzyszenie wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA. Jest to kolejny już projekt skierowany do młodzieży , realizowany przez nasze stowarzyszenie. Projekt ten został dofinansowany przez  Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

 

 Celem  naszego stowarzyszenia  jest wspieranie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności.  Pozyskujemy więc dotacje , aby skutecznie realizować nasze cele.

   Nasz  projekt miał za zadanie m.in. przybliżenie uczniom  ciekawej i mało znanej historii Birczy i okolic, przedstawienie postaci związanych z tymi terenami, a także ciekawych historycznie miejsc.  Obejmował on zajęcia historyczne z uczniami, wycieczkę edukacyjną do Majdanka i Lublina,  konkursy i ich podsumowanie. W  ramach projektu powstała też audycja radiowa , emitowana przez  Radio Rzeszów.

 

Tematem głównym projektu byli ludzie, którzy w czasie drugiej wojny światowej ryzykowali własne życie , aby nieść pomoc Żydom. Sylwetki tych postaci poznawali uczniowie poprzez różnorodne działania. Przeprowadzali wywiady, poszukiwali źródeł, informacji, także w najbliższym środowisku.

Edmund Burke powiedział , że ,,do tryumfu zła wystarczy aby dobrzy ludzie nic nie robili’’.

Bohaterowie naszego projektu nie byli bierni wobec zła, próbowali mu się przeciwstawić, co niestety często przypłacali ceną najwyższą.

Efekty naszej pracy przedstawione zostały   w  montażu słowno-muzycznym, a następnie zaproszeni goście i uczestnicy projektu mogli obejrzeć wystawę prac pokonkursowych.

To co zrobiliśmy , to niewielki fragment tego , co jeszcze można zrobić, ale mam nadzieję, że zasiane zostało jakieś ziarenko , które     rozbudzi ciekawość poznawczą uczniów i zaprocentuje w przyszłości.

SCENARIUSZ AKADEMII  na podsumowanie projektu ,,Wielcy bohaterowie naszej małej Ojczyzny’’.

Wszystkie materiału umieszczane na tej stronie są dostępne na licencji

 CCBY-ND Uznanie autorstwa bez utworów zależnych

 

 

 

 

Projekt ,,Wojewódzkie konkursy o tematyce Powstania Warszawskiego w 70 lat po jego wybuchu’’

 

 

  Dnia 22.10.2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów o tematyce Powstania Warszawskiego . Przybyli do nas uczestnicy konkursów wraz z opiekunami, a także goście.

Władze samorządowe reprezentował Pan Wojciech Bobowski- przewodniczący Rady Gminy Bircza. Zaszczycili nas także swoją obecnością przedstawiciele Rady Rodziców, kierownik  ŚDS w Birczy i Pani Marta Kostka- dyrektor Zespołu Szkół w Birczy. Młodzież birczańskiego gimnazjum przedstawiła wzruszający  montaż  słowno-muzyczny. Następnie podsumowano konkursy, rozdano nagrody i dyplomy. Projekt został dofinansowany z funduszy PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY W RZESZOWIE

 

 

Wycieczka do Lublina i Majdanka w ramach projektu ,,Wielcy bohaterowie naszej małej ojczyzny’’.

  Dnia 3 października 2014 roku uczniowie Gimnazjum w Birczy uczestniczyli w wycieczce do Lublina i Majdanka.  Wyjazd sfinansowany został przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu, który otrzymał dotację w wyniku konkursu ,,,Patriotyzm Jutra’’.

Młodzież zwiedziła teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie oddała hołd pomordowanym przy pomniku z prochami ofiar. W czasie zwiedzania uczniowie dowiedzieli się , czym była zbrodnicza ideologia faszystowska, która doprowadziła do śmierci wielu tysięcy istnień ludzkich w tym tragicznym miejscu. Uczniowie  wraz z nauczycielami byli bardzo poruszeni tym , co zobaczyli i usłyszeli od przewodnika. Wielu z nich nie mogło uwierzyć ,że te wszystkie straszne wydarzenia miały  rzeczywiście miejsce.

  Następnym punktem programu było zwiedzanie Lublina, Starego Miasta , Zamku, Klasztoru Dominikanów, katedry.

Wycieczka była jednym z elementów projektu , który zakłada przybliżenie uczniom sylwetek postaci związanych z naszą mała ojczyzną, często  mało znanych lub zapomnianych. Do takich osób należą m.in. siostry Podgórskie czy Państwo Gerulowie z Łodzinki Górnej, którzy ratowali w czasie Drugiej Wojny  Żydów, narażając własne życie. Uczniowie dowiedzą się także więcej o rodzinie Ulmów z Markowej, a także o Janie Karskim, jako , że rok 2014 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Jana Karskiego.

W ramach zajęć projektowych zostanie zorganizowane podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów o zasięgu wojewódzkim. Jest to już drugi projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’ z dotacji MHP. Poprzedni dotyczył Powstania Styczniowego i jego bohaterów, został zrealizowany w 2013 r. w 150. rocznicę  wybuchu tego zrywu narodowego.

 

 

 

 

Powstanie Styczniowe 150 lat później - zapomniani bohaterowie i miejsca pamięci.

Nasz projekt został nagrodzony w V Edycji Konkursu Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych w Kategorii Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia 2013. Projekt zdobył III NAGRODĘ  . Nagroda została wręczona na uroczystym podsumowaniu konkursu w obecności władz wojewódzkich, innych gości i przedstawicieli innych organizacji w dniu 12.12. 2013. 

 

 

 W okresie 01.09.2013- 09.12.2013 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’ realizowało projekt  : ,,Powstanie Styczniowe 150 lat później- zapomniani bohaterowie i  miejsca pamięci’’.

    Realizacja tego zadania była ułatwiona  dzięki dotacji z Muzeum Historii Polski, z programu Patriotyzm Jutra. Jest to kolejny  projekt realizowany w Birczy w   roku Powstania Styczniowego , nawiązujący do dziejów walk narodowowyzwoleńczych .      

Poprzedni taki projekt został zrealizowany w kwietniu i maju, i był swego rodzaju przygotowaniem do kolejnej edycji.  

 Celem podjętych działań było upamiętnienie i przypomnienie uczestników Powstania Styczniowego, a także odnalezienie i objęcie opieką miejsc pamięci związanych z wydarzeniami sprzed 150 lat.

     Cel ten został w pewnym stopniu osiągnięty, ale jest  jeszcze wiele do zrobienia, dlatego  warto zaangażować do podobnych działań inne  instytucje, które mogłyby przyczynić się do upamiętniania zapomnianych często bohaterów tamtych wydarzeń .  

       

 Grupa uczniów z Gimnazjum w Birczy w czasie trwania projektu odszukała na Starym Cmentarzu w Birczy grób powstańca styczniowego Kazimierza hr. Łodzia Czarnieckiego. Według źródeł historycznych na Starym Cmentarzu w Birczy pochowani są jeszcze inni uczestnicy Powstania Styczniowego: Józef Baranowicz, Jan Rawski, Wilhelm Löffler. Niestety, ich grobów nie udało się dotąd odnaleźć.

W latach 1863- 64 w Birczy działały konspiracyjne władze powstańcze z naczelnikiem Janem Porębalskim.

Źródła historyczne podają, że mieszkaniec naszej birczańskiej ziemi-  Władysław Porębalski poległ w bitwie pod Małogoszczą.

Na pewno warto byłoby upamiętnić tych dotąd mało znanych mieszkańców Gminy Bircza, którzy zasłużyli się dla dobra  naszego kraju.

Oprócz poznawania dziejów powstańców z okolic Birczy, młodzież uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat powstania, odwiedziła groby powstańców przemyskich na Cmentarzu Głównym w Przemyślu, brała udział w konkursach i uroczystym podsumowaniu projektu, które odbyło się 9.12.2013 r. w Sali widowiskowej GOK. Nagrody dla uczestników konkursów historycznych zakupiono z dotacji MHP.

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima.

 

27.11.2013 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima.

 Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima, dlatego Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa postanowiło zdobyć środki na  zorganizowanie tego zadania. Dotacja pochodziła z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Honorowy patronat nad imprezą objęła Fundacja im. Ireny Tuwim  i Juliana Tuwima.

W zmaganiach konkursowych udział wzięło 17 uczniów z 6 gimnazjów. Po części konkursowej odbyła się prezentacja sylwetki i dorobku poety. Uroczystość uświetnił Dawid Pawliszyn, uczeń Gimnazjum w Birczy, który wykonał utwór ,,Wspomnienie’’ z repertuaru Czesława Niemena. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

 

Projekt ,,Wspólna przeszłość –wspólna przyszłość’’

Projekt trwał w okresie -01.09.2013-20.11.2013. Dotowany był z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Beneficjentami zadania byli uczniowie Gimnazjum w Birczy oraz uczniowie Gimnazjum Sykchivska we Lwowie.

Był to już trzeci wspólny projekt i obejmował szereg spójnych działań, takich , jak: wyjazd uczniów z Birczy do Lwowa, konkurs plastyczny pod hasłem- ,,Moje prawa w Unii Europejskiej’’, wizytę gości ze Lwowa w Birczy i Przemyślu.

 

W czasie realizacji projektu uczniowie nie tylko poznali piękne zabytki Lwowa i Przemyśla, ale także poznawali się wzajemnie, uczestnicząc we wspólnych grach i zabawach, a także prezentując dorobek kulturalny obu szkół. Podsumowanie zadania miało miejsce 20 listopada 2013 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy. Podczas uroczystości uczniowie obu partnerskich szkół przedstawili tańce i piosenki oraz  zaprezentowali piękne stroje.

Podsumowany został także konkurs plastyczny, którego laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.

 

 

 Projekt ,,Gloria Victis- ocalić od zapomnienia’’ był realizowany od 1 kwietnia 2013 r.   dzięki dotacji  z programu Bank Ambitnej Młodzieży. To już kolejny projekt dotowany przez Fundację WBK Bank Zachodni realizowany przez nasze stowarzyszenie. Poprzedni dotyczył tematyki Powstania Warszawskiego i odbył się

we wrześniu 2012 r.

Rok 2013 został ogłoszony przez Senat R.P. rokiem Powstania Styczniowego.   

  Tematem przewodnim   naszego projektu  było więc Powstanie Styczniowe. W projekcie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów Gimnazjum w Birczy. Uczestniczyli oni w ciekawych zajęciach z zakresu historii Polski, odbyli dwie wycieczki edukacyjne do Przemyśla , podczas których mieli okazję poznać bohaterów powstania styczniowego związanych z Ziemią Przemyską. Poznali także   powstańców związanych z Birczą, takich  jak: Marceli Kowalski,

 W ramach projektu zostały ogłoszone konkursy ,w których wzięli udział   uczniowie z Województwa Podkarpackiego.  Konkursy te zostały podsumowane na uroczystości w dniu 23.05.2013 r. Odbyło się wówczas podsumowanie projektu i spotkanie wszystkich jego uczestników oraz zaproszonych gości.

 

Nagrody w konkursie na prezentację multimedialną otrzymali: I miejsce- Kamil Piękoś- Gimnazjum w Grabinach, II- Miejsce- Wiktoria Puzon, III- Filip Świerz, wyróżnienia: Magdalena Grych, Magdalena Sak, Marcin Ciebiera, Zespól Szkół  w Grabinach. I miejsce w konkursie plastycznym zajęła Monika Kolanko , II miejsce- Małgorzata Lalik-  uczennice Gimnazjum  w Birczy. W konkursie  na pracę literacką- I miejsce –Oliwia Freitag, II miejsce – Eliza Jakóbiak-  Uczennice Gimnazjum w Birczy.

   Projekt został sfinansowany  przez    WBK Bank Zachodni- program Bank Ambitnej Młodzieży  .    

 

 

,,Przez trudy do gwiazd!’’- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Birczy.Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa. Trwał od 16.11.2012 r. do 21.12.2012 r. W ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce. Zajęcia poprowadzili specjaliści- tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, a także specjalistka od terapii pedagogicznej, którzy w sumie przepracowali 72 godziny lekcyjne z 14 uczniami łącznie. Dotacja na ten cel pochodziła z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakupiono także pomoce dydaktyczne , które z pewnością posłużą uczniom w dalszym okresie. Projekt przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcjami, a także umożliwił im poznanie metod pracy, które ułatwiają naukę i funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

 

,,Z pasją idziemy przez życie’’.

 

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ogłosiło konkurs ,,Żyjmy z PASJĄ Projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka , wychowanie w partnerstwie , wzajemny szacunek i akceptację’’.

 

W ramach projektu ogłoszono konkursy o tematyce związanej z osobą Janusza Korczaka, wielkiego pedagoga i prekursora działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. W konkursach uczestniczyło kilkuset uczniów z województwa podkarpackiego, a także szkoła z Małopolski –imienia ks. Płk. Tadeusza Dłubacza. Projekt objął także warsztaty integracyjne dla uczniów Gimnazjum w Birczy oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. Wspólne zajęcia przyczyniły się do pogłębienia współpracy pomiędzy szkoła a ŚDS-em.  Nauczyły młodych ludzi wrażliwości

 i otwartości na drugiego człowieka, jego odmienność, czy specjalne potrzeby. W wyniku tych spotkań powstały prace plastyczne dotyczące Janusza Korczaka, a także spektakl , który został przedstawiony na podsumowaniu projektu w dniu 10.12.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Birczy. Na podsumowaniu wręczono także nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów: plastycznego, literackiego i na prezentację multimedialną.

Następnie goście obejrzeli wystawę prac pokonkursowych, które budziły powszechny podziw i uznanie. Spotkanie zakończył poczęstunek dla uczestników tej uroczystości.

 

 

 

 

   ,,Wędrujemy szlakiem Warszawskich Powstańców’’.

 

  

Projekt ten obejmował szereg działań, powiązanych ze sobą, a były to- konkursy, które dotyczyły tematyki Powstania Warszawskiego, lekcje na ten temat, a także wycieczka do Warszawy, podczas której podążaliśmy szlakiem Warszawskich Powstańców, zwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Ordynariatu Polowego oraz Cmentarz Powązkowski, na którym znajdują się mogiły powstańców. W ramach projektu młodzież naszej szkoły poszerzyła swoje wiadomości na temat II Wojny Światowej, szczególnie na temat Powstania Warszawskiego. Uczniowie mogli poznać fakty historyczne i losy Powstańców, ich bohaterską postawę, heroizm i poświęcenie. W Muzeum Powstania Warszawskiego zobaczyliśmy także wstrząsający film ,,Miasto ruin’’, w którym ukazany został przerażający obraz stolicy zrównanej z ziemią. Wszystkich nas poruszyły losy ludności Warszawy, która została tak okrutnie potraktowana przez Niemców.

Dzięki dotacji z programu Bank Ambitnej Młodzieży uczniowie naszej szkoły poznali wiele ciekawych miejsc związanych z tamtymi wydarzeniami, co z pewnością przybliżyło im tematykę Powstania Warszawskiego. Nasz projekt obejmował także konkursy – plastyczny, na wiersz o powstaniu oraz na prezentację multimedialną .

W konkursach wzięli udział uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z  Gminy Bircza.

 

 

Projekt ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Projekt ,, W zdrowym ciele zdrowy duch’’ miał na celu pogłębienie współpracy naszego stowarzyszenia z miejscowymi szkołami- Szkołą Podstawową w Birczy i gimnazjum . Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach konkursu ,, Zdrowe dzieci to nasz kapitał’’, i obejmował następujące działania: - Zajęcia profilaktyczne dla uczniów, - zajęcia kulinarne, obejmujące zagadnienia związane ze zdrowym trybem życia’ - zajęcia taneczne, - wyjazdy na pływalnię’ - konkursy dla dzieci i młodzieży, - podsumowanie projektu. Poprzez powyższe działania wychowawcze i edukacyjne próbowaliśmy kształtować w uczniach postawy prozdrowotne , wspierające aktywność fizyczną. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami, Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa’’, rodzicami, samorządem ,oraz mieszkańcami gminy. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zdrowego odżywiania się , doskonalenia umiejętności , takich jak: praca w grupie, przygotowywanie zdrowych posiłków, a także rozwijali swoje talenty aktorskie, plastyczne, czy literackie. Efektem projektu jest wystawa prac plastycznych, którą można było obejrzeć podczas posumowania przedsięwzięcia, ale przede wszystkim poprawa kondycji fizycznej uczestników przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte przez młodych ludzi w czasie trwania projektu przyczynią się do większej aktywności fizycznej, a także do poprawy ich bezpieczeństwa nad wodą.

 

Projekt "Bircza – wczoraj i dziś" 

Projekt ,,Bircza – wczoraj i dziś’’ był realizowany w okresie od 04.07.2011 do 16.07.2011 r.
Obejmował on szereg działań skierowanych do uczniów Gimnazjum w Birczy i Szkoły Podstawowej w Birczy. Podczas projektu młodzież brała udział w zajęciach warsztatowych na temat historii Birczy, jej atrakcji przyrodniczych i kulturalnych. Uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające Birczę i jej okolice, uczestniczyli także w zajęciach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, przygotowali plakaty związane z prawami zwierząt. Plakaty zostały następnie umieszczone na tablicach ogłoszeń i w urzędach oraz instytucjach w Birczy. Uczestnicy projektu sami napisali pisma do sponsorów i zdobyli dzięki temu pieniądze – 278, 00 zł- oraz inne artykuły dla zwierząt potrzebne w pobliskim schronisku , a następnie pod opieką nauczycieli zawieźli je zwierzakom mieszkającym w Schronisku w Orzechowcach. Podczas projektu uczestnicy brali udział w dwóch wyjazdach na pływalnię, a także do Krasiczyna, gdzie zwiedzali Zamek i przepiękny park z licznymi okazami drzew i krzewów. Poszczególne etapy projektu sfotografowano, a zdjęcia oraz informacje o projekcie umieszczono na tablicy w centrum Birczy . Projekt pomógł młodym ludziom pożytecznie i ciekawie spędzić czas wolny, przyczynił się do integracji jego uczestników oraz lepszego poznania miejsca, w którym mieszkają.
Projekt został sfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi, a także darczyńców, którym gorąco dziękujemy. Był to już czwarty projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA dzięki dotacji z FWW.

 

Projekt ,, Bliżej siebie’’ 

Projekt ,, Bliżej siebie’’ został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich,, SZANSA.’’ Dotacja na ten cel pochodziła z Fundacji Batorego , z Programu Kolorowa Akademia. Koordynatorem projektu była Monika Bodnar, a zajęcia warsztatowe prowadziły: Bożena Czeszyk- Maculak, Lilianna Pacławska oraz terapeuci ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. Prowadzone były zajęcia artystyczne , które obejmowały dwa moduły: teatralny i taneczny. Miały one miejsce raz w tygodniu , każdy moduł po jednej godzinie. Uczestnicy warsztatów mogli sami , po ewentualnej sugestii , wybrać rodzaj zajęć, w których chcieli brać udział. W zajęciach tanecznych uczestniczyło troje niepełnosprawnych podopiecznych ŚDS oraz sześć dziewczynek z gimnazjum, pozostali brali udział w zajęciach teatralnych. Uczniowie z gimnazjum uczestniczyli w jednych i drugich. Podczas warsztatów odbywały się zabawy integracyjne, rozwijające wyobraźnię, ćwiczenia oddechowe i animacja przedmiotem oraz zabawy przy muzyce, wprawki pantomimiczne, ćwiczono tańce chodzone, jak n.p. poloneza, projektowano i wykonywano kukiełki, uczono manipulowania kukiełkami, powtarzano kwestie do spektakli. Efektem pracy nad projektem było wystawienie Jasełek , które obejrzało około 100 osób, w tym podopieczni ŚDS w Dynowie. Spektakl miał miejsce w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy. W ramach projektu oprócz warsztatów artystycznych ( łącznie 70 godzin) odbył się wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim 36 osób, wraz z opiekunami. Bezpośrednimi działaniami zostało objętych 10 uczniów Gimnazjum w Birczy oraz 10 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. Wszyscy uczestnicy projektu są mieszkańcami Gminy Bircza, mieszkają w okolicznych wioskach oraz w samej Birczy. Dzięki grantowi nasze stowarzyszenie nawiązało ścisłą współpracę z miejscowym ŚDS. Zmieniły się relacje i postawa uczniów szkoły – gimnazjum - w stosunku do osób niepełnosprawnych. Projekt przyczynił się do przełamywania izolacji osób niepełnosprawnych, do lepszej integracji ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z młodzieżą. Nasze stowarzyszenie miało okazję promować się w środowisku, zyskało sympatię i uznanie , zwłaszcza ze strony rodzin osób niepełnosprawnych, ale także władz lokalnych i mieszkańców.

 

Projekt ,,Cudze chwalimy, swoje też znamy” 

Projekt ,,Cudze chwalimy, swoje też znamy” został zrealizowany przez Stowarzyszenie wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA. Jest to kolejny już projekt skierowany do młodzieży , realizowany przez nasze stowarzyszenie. Projekt ten został sfinansowany przez EFRWP W RAMACH PROGRAMU ,,Razem możemy więcej’’. Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest wsparcie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. Podstawą do stworzenia programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich. „Rozwój polskiej wsi będzie efektywny, jeśli będzie miał równomierny charakter. Ważne są inwestycje w infrastrukturę, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, ale Fundusz nie zapomina również o działaniach w dziedzinie rozwoju społecznego, kultury czy oświaty, czego przykładem są takie programy jak „Razem Możemy Więcej” czy „Youngster, w których to nasza gimnazjalna społeczność aktywnie uczestniczy. W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, rady parafialne, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). W wyniku konkursu ofert w b.r. wyłoniono 46 z 800 wniosków, w tym nasz. Celem naszego projektu było m.in. przybliżenie uczniom gimnazjum ciekawej i mało znanej historii Birczy i okolic, przedstawienie postaci związanych z tymi terenami, a także ciekawych historycznie miejsc. To co zrobiliśmy , to niewielki fragment tego , co jeszcze można zrobić, ale na pewno zasiane zostało jakieś ziarenko , które rozbudzi ciekawość poznawczą uczniów i zaprocentuje w przyszłości.
 

Projekt: "Pożyteczne ferie 2011"
Projekt dotowany przez Fundację Wspomagania Wsi
  

W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy dla młodzieży czas wolny podczas ferii zimowych. Odbyły się zajęcia wypoczynkowe, rekreacyjne, wycieczki i konkursy. Interesująca i atrakcyjna oferta zajęć, gry ruchowe, zabawy integracyjne, konkursy, quizy, a przede wszystkim zajęcia plastyczno - manualne sprawiły, iż każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a i frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Tej edycji projektu Pożyteczne ferie towarzyszyło hasło: "Nie zapominajmy o naszych sąsiadach". Uczestnicy zorganizowali zatem pomoc dla potrzebujących mieszkańców Birczy. Poprzez robienie zakupów, porządkowanie obejścia i wspólne spędzanie czasu , pomagali starszym osobom w trudach dnia codziennego. Przy tym sami zyskali doświadczenie i poczucie, że można od siebie coś dać nie oczekując niczego w zamian. W ramach projektu Fundacji Wspomagania Wsi organizatorzy zapewnili także uczestnikom wyżywienie podczas trwania zajęć, wszelkie pomoce i materiały plastyczne, a także opiekę i życzliwa miłą atmosferę.


 

Projekt ,,Śladami Warszawskich Dzieci’ 

Projekt ten obejmował szereg działań związanych z wiedzą na temat Powstania Warszawskiego, jego uczestnikami, najważniejszymi miejscami . W ramach projektu młodzież naszego gimnazjum brała udział w ciekawych warsztatach na temat historii II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z Powstaniem Warszawskim. Oprócz tego uczniowie wzięli udział w konkursach : plastycznym, na prezentację multimedialną, na wiersz o powstaniu . W dniach 14-15 lipca 2010 r. odbyła się dwudniowa wycieczka do Warszawy, w organizacji której otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki, Park Łazienkowski , a także Katedrę Polową, gdzie wzięli udział we Mszy Św. odprawionej w intencji Patrona szkoły oraz złożyli kwiaty na grobie Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego i Jego asystenta ks. Jana Osińskiego, którzy zginęli w katastrofie w Smoleńsku. Po Mszy Św. młodzież i opiekunowie zostali zaproszeni na spotkanie z Ordynariuszem Polowym Ks. Płk Sławomirem Żarskim. Podsumowanie tych wszystkich działań nastąpiło 1 sierpnia 2010 r. i wiązało się z obchodami 66- rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu odbyła się Msza Św. w kościele parafialnym w Birczy, a następnie koncert, podsumowanie konkursów, rozdanie nagród i dyplomów oraz wystawa prac plastycznych.

 

Wszystko jest teatrem 

Projekt ,,Wszystko jest teatrem’’ został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich,, SZANSA.’’ Dotacja na ten cel pochodzi z Fundacji Batorego , z Programu Kolorowa Akademia. Koordynatorem projektu była Monika Bodnar, a zajęcia warsztatowe prowadziły: Bożena Czeszyk- Maculak, Lilianna Pacławska oraz terapeuci ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. W ramach projektu oprócz warsztatów artystycznych odbył się wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Uczestnicy projektu uświetnili także uroczyste otwarcie ŚDS. Przedstawili ,,Balladę o dzielnym rycerzu’’ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Birczy. Wzięli udział w audycji radiowej dla Radia Rzeszów.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich,, SZANSA’’ istnieje od 2007 r. i ma na swoim koncie kilka pozyskanych dotacji. Dotąd stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty dotowane z Fundacji Wspomagania Wsi, jeden projekt wymiany międzynarodowej z młodzieżą z Francji, a także projekt : ,,Wszystko jest teatrem’’. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych , organizowanie czasu wolnego i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Program finansowany ze środków Fundacji Agory i Funduszu M.

Celem programu Kolorowa Akademia jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Dotacje są przekazywane organizacjom pozarządowym na działania, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych, przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem, w którym żyją.

W latach 2008-2010 wspierane są organizacje, które b.r. w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystują techniki sztuk scenicznych. Organizacjom oprócz dotacji oferowana jest pomoc merytoryczna - szkolenia i konsultacje przygotowane i prowadzone przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki .
 

 

Pożyteczne ferie 2009Program dofinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.

Zajęcia w ramach projektu były realizowane przez nauczycieli Gimnazjum w Birczy, będących jednocześnie członkami działającego przy naszej szkole Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa. Spotkania odbywały się w dwóch grupach wiekowych, trwały cztery godziny dziennie, podczas których młodzież miała zapewniony również posiłek. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w okresie od 4.02.09 do 11.02.09.

W ramach programu odbyły się zabawy i konkursy z nagrodami, a także zajęcia edukacyjne , obejmujące ćwiczenia z fizyki, j. polskiego, sztuki. Przeprowadzono konkurs plastyczny p.n. ,, Klęska, powódź, czy huragan -straż pożarna Ci pomaga’’, konkurs na pracę pisemną na temat ulubionej pory roku, zajęcia wyrównawcze.

Podczas zajęć w obu grupach pracowano z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi.

W tym czasie miały miejsce również wyjazdy z uczniami do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, na basen, do kina oraz na lodowisko.

W wyniku zajęć uczniowie ,którzy nie mieli możliwości wyjazdu poza swoją miejscowość w czasie ferii , mogli ciekawie spędzić czas wolny. Utrwalili i powtórzyli wiadomości niezbędne do napisania sprawdzianu i egzaminu końcowego. Wyrównali braki i zaległości w nauce. Projekt był okazją do integracji uczniów gimnazjum z uczniami szkoły podstawowej, przyszli uczniowie szkoły poznali starszych kolegów i nauczycieli, mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w ciekawych ,twórczych zajęciach, które wpłynęły m. in. na wzmocnienie ich motywacji do nauki, wiary we własne możliwości oraz więzi z rówieśnikami. Dla wielu uczestników projektu możliwość udziału w tym przedsięwzięciu była okazją , aby po raz pierwszy w życiu zwiedzić muzeum, obejrzeć film w kinie , czy też skorzystać z pływalni i lodowiska.

W projekcie uczestniczyło łącznie 20 uczniów, zarówno z Gimnazjum w Birczy , jak i Szkoły Podstawowej w Korzeńcu.