Zarząd Stowarzyszenia

 

Pani Katarzyna Januszczak – prezes

Pani Małgorzata Wandrowska – wiceprezes

Pani Joanna Kurasz – sekretarz

Pani Teresa Feduń  – skarbnik

Pani Monika Bodnar – członek

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Pani  Teresa Dutkowska - przewodniczący,

Pani Róża Lechowicz – członek komisji,

Pan Ryszard Dobrowolski – członek komisji

 

Sąd Koleżeński

Pani Tamara Ryzner

Pani Małgorzata Wandrowska

Pani Bożena Czeszyk-Maculak